Agenda

Vrijwel alle forum- en raadsvergaderingen zijn openbaar. De agenda, locatie, tijden en achterliggende stukken vindt u op https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/publicatie/vergaderschema
De week daaraan voorafgaand overleggen wij als fractie over de te bespreken onderwerpen. Heeft u een vraag of verzoek aan ons om mee te nemen in het overleg? Dan vernemen we dat graag via fractiestpzw@gmail.com
Voor andere bijeenkomsten die we organiseren bent u veelal ook welkom. Neemt u van tevoren s.v.p. contact op via info@stadspartijzutphen.nl

29-04-2019  fractieoverleg
13-05-2019  fractieoverleg
27-05-2019  fractieoverleg
10-06-2019  fractieoverleg
24-06-2019  fractieoverleg
01-07-2019  fractieoverleg
zomerreces