Agenda

Vrijwel alle forum- en raadsvergaderingen zijn openbaar. De agenda, locatie, tijden en achterliggende stukken vindt u op https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/publicatie/vergaderschema
De week daaraan voorafgaand overleggen wij als fractie over de te bespreken onderwerpen. Heeft u een vraag of verzoek aan ons om mee te nemen in het overleg? Dan vernemen we dat graag via fractiestpzw@gmail.com
Voor andere bijeenkomsten die we organiseren bent u veelal ook welkom. Neemt u van tevoren s.v.p. contact op via stadspartij@hetnet.nl

24-05-2017  Stadspartijbijeenkomst visie Participatiewet
01-05-2017  fractieoverleg
07-05-2017  stadswandeling met de Stadspartij: Noorderhaven/de Mars
08-05-2017  forum- & raadsvergaderingen
11-05-2017  forumspecial visie Participatiewet
15-05-2017  fractieoverleg
22-05-2017  forum- & raadsvergaderingen
29-05-2017  fractieoverleg
06-06-2017  forumvergadering (voorjaarsnota)
08-06-2017  forumvergadering (voorjaarsgesprek)
10-06-2017  27,5 jarig bestaan Stadspartij
12-06-2017  fractieoverleg
19-06-2017  forum- & raadsvergaderingen
23-06-2017  raadsvergadering (voorjaarsnota – hele dag)
26-06-2017  fractieoverleg
28-06-2017  ledenvergadering
03-07-2017  forum- & raadsvergaderingen
08-07-2017 t/m 20-08-2017 zomerreces
27-09-2017  ledenvergadering
29-11-2017  ledenvergadering