Actie voor alternatief Vispoortgrachtbrug

Op 17 december onthulden omwonenden borden met het ‘rondje om de Vispoortgracht: meer beleving dan u dacht!’ Een actie opgezet vanwege de voorgenomen plannen een brug over de gracht aan te leggen. Anderhalf jaar geleden dienden wij de motie ‘Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug’ in met als doel alternatieven te onderzoeken. Want met het verdwijnen van parkeerplaatsen op een aantal plekken in de stad en het toenemend aantal minder mobiele mensen moet er volgens ons meer gebeuren dan het aanleggen van een brug die de afstand tot het centrum een paar meter verkort.
Eerder kregen wij al de toezegging van de wethouder dat de zogenaamde 0-variant (optie zonder brug) meegenomen wordt in het onderzoek en dat belanghebbenden, zoals omwonenden en ondernemers, bij het traject betrokken worden. Ook nu duidelijk is dat de omgeving van Houtwal en ’s Gravenhof integraal wordt ontwikkeld als het plan Poort van Zuid, is 5 december nogmaals deze toezegging bevestigd door wethouder Pennings en burgemeester Abbenhues. Daar hechten wij veel waarde aan omdat ideeën vanuit de samenleving vaak creatiever en goedkoper zijn. Dat lijkt ook hier het geval.
Omdat omwonenden al ruim anderhalf jaar wachten op een uitnodiging van de gemeente voor overleg, hebben zij het heft in handen genomen en met plaatsing van borden de nadruk gelegd op een aantrekkelijke looproute om de gracht. Aan de ene kant richting het ’s Gravenhof en nieuwe museum, aan de andere kant via de Spittaalstraat met zijn vele speciaalwinkels.