Verandering raads- en forumleden

A.s. maandag, 20 mei, zal Meike Wesselink afscheid nemen als raadslid voor de Stadspartij. Haar plek in de raad zal worden ingenomen door Gerard Pelgrim die in de vorige raadsperiode al raads- en auditcommissielid was.
De forumplek die hij achterlaat neemt Mirjam van Ast in. Lees verder…

Motie behoud Buddy to Buddy Zutphen

Het voortbestaan van het succesvolle vrijwilligersinitiatief kwam onlangs in gevaar, nadat het college besloot de subsidie vanaf 2020 stop te zetten. Daardoor dreigt ook het Oranjefonds af te haken als financier. Het college ziet de waarde van het project, maar vindt het vanwege de slechte financiële situatie van de gemeente niet verantwoord de subsidieperiode te verlengen. Lees verder…

Stadspartij Zutphen-Warnsveld gaat met duurzaamheid onderhandelingen in

Stadspartij Zutphen – Warnsveld dankt haar kiezers voor het getoonde vertrouwen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dank voor uw stem! De partij heeft zich de afgelopen vier jaar sterk ingezet om duurzaamheid prominenter op de agenda te zetten en die koers blijft de partij onverminderd inzetten. Als ‘groenste’ van Zutphen feliciteert de Stadspartij GroenLinks en PvdA met hun verkiezingsoverwinning. Van harte! Lees verder…

Vragen over duurzaamheidsgehalte Biomassacentrale

Langdurige stilte rondom de Biomassacentrale Zutphen en nieuwe ontwikkelingen zijn voor de Stadspartij aanleiding om het college van B&W vragen te stellen. Naast informatie over de huidige stand van zaken wil fractievoorzitter Dorien Bogerd weten waarom er nog steeds geen bestemmingplan is voor Fort de Pol, een afspraak over de realisatietermijn ontbreekt en ook lijkt het draagvlak binnen de Zutphense politiek veranderd. Lees verder…

Uw stem is groen waard, kies 21 maart! Stadspartij Zutphen – Warnsveld

Als lokale onafhankelijke groene partij bestaan we ruim 28 jaar. Sindsdien leveren wij sinds jaar en dag een constructieve en stabiele bijdrage aan het lokale gemeentebestuur. Onze  passie gaat uit naar kleinschaligheid en duurzaamheid, waarbij we ook de grote issues niet schuwen. Werkgelegenheid, de zorg in onze omgeving en voor elkaar binnen het sociale domein, de energietransitie en samenwerken aan stad en dorp voor de toekomst.  Partij voor cultuur, historische stad, toekomst en natuur is waar we in het kort voor staan binnen een sociale leefomgeving. Op deze website treft u ons speerpuntenprogramma aan voor de komende periode. Daar aan vast hangt ons verkiezingsprogramma en handvest 2014-2018 waar we ook de komende periode achter blijven staan. Wij hopen 21 maart op uw stem te mogen rekenen. Heeft u vragen aan ons? Stel ze dan gerust via ons contact formulier of onze sociale media en wij nemen z.s.m. contact met u op.
Namens ons vernieuwde Stadspartij team hier op de foto, u kunt op ons rekenen! Onze dank is groot voor uw vertrouwen op 21 maart a.s.

MeetUp Donut Economie

Wil jij ook in een omgeving wonen waar de natuur een stem heeft? Waar een schone en eerlijke manier van wonen, werken en produceren heel gewoon is? Laten we dat dan samen realiseren! We gaan met lokale aanpakkers van gedachten wisselen over hoe we dit in Zutphen/Warnsveld kunnen realiseren. Jouw input is daarbij van groot belang.
Praat ook mee. Donderdag 8 maart 2018 in ’t Pakhuys, Berkelkade 15A. Zaal open vanaf 19:15 uur, begin 19:30 uur, einde 22:30 uur. De entree is gratis, reserveren via Eventbrite op facebook, MeetUpZW@outlook.nl of 06-55347006.

Uitnodiging film Before the Flood

Stadspartij Zutphen-Warnsveld nodigt je uit voor de docu-film ‘Before the Flood’ op zaterdag 10 februari om 14:00 uur bij Luxor Theater, Houtmarkt 64.
Leonardo DiCaprio reisde drie jaar lang over de hele wereld om de gevolgen van klimaatverandering te onderzoeken en te bespreken. Zo spreekt hij o.a. met de Paus, president Barack Obama, wetenschappers en burgers. Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. De entree is gratis, reserveren via MeetUpZW@outlook.nl of 06-55347006. Zaal open vanaf 13:30 uur, einde 16:30 uur.

 

Stadspartij maakt zich zorgen over witte bruggetje Warnsveld

Het viel onze leden zelf op: de toestand van het witte bruggetje aan het Kerkepad in Warnsveld ziet er zorgelijk uit. De historische en beeldbepalende fietsbrug over de Berkel is niet bepaald meer wit te noemen. Aan en op de brug is mos en gras gaan groeien, maar ook hele stukken hout ontbreken uit de brug. Op verschillende plekken is het hout gaan rotten en Stadspartij is van mening dat er gauw moet worden ingegrepen. Lees verder…

 

Trots op wat we bereikt hebben van 2014 tot 2018!

Voldaan kijken we terug op een periode waarin we hard hebben gewerkt èn veel voor elkaar hebben gekregen. In een periode als oppositiepartij zonder wethouder, tijdens bezuinigingen en met een veelheid van partijen, komen we tot een overzicht van wat we bereikt hebben waar we trots op zijn. Lees verder…

 

 

Een stichting voor de huishoudelijke hulp

Twee-en-een-half jaar geleden stelden we de uitgangspunten voor een vernieuwde huishoudelijke hulp vast met meer toe-komstperspectief voor alphahulpen, een wijkgerichte aanpak en een betere kwaliteit van zorg voor de cliënten. Nu stelt het college nogmaals een stichting voor als organisatie-vorm die onze doelen het beste dient. Terecht? Wij denken van wel. Lees verder…

Stadspartij wil geen vliegtuigen boven Zutphen

De voorgenomen heropening van Lelystad Airport in april 2019 heeft voor Zutphen ernstige gevolgen. Toeristische vluchten van en naar Lelystad moeten dan over Oost-Nederland vliegen. Het gaat om 10.000 vliegbewegingen per jaar tot 2023 met daarna een toename tot 45.000 vluchten tot 2043.  De Stadspartij diende een motie in om niet eerder over te gaan tot het openen… Lees verder…

 

Eerste negen kandidaten Stadspartij bekend

Het bestuur van Stadspartij Zutphen-Warnsveld maakt haar eerste negen kandidaten bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De eerste negen worden als één gepresenteerd omdat zij ook als team ervoor gaan. Het bestuur is ervan overtuigd dat Stadspartij Zutphen-Warnsveld met dit team een sterke inbreng zal hebben in de gemeenteraad Lees verder…

Vertrouwd gezicht Stadspartij nieuw in gemeenteraad

De fractie van de Stadspartij Zutphen-Warnsveld krijgt tijdelijke versterking van Meike Wesselink. Zij vervangt Hans Boersbroek gedurende zijn ziekteverlof. Fractievoorzitter Dorien Bogerd: ‘’Wij zijn erg blij middels deze vervanging weer een bekend gezicht in ons midden te hebben en bovendien iemand die op de hoogte is van veel dossiers.”
Meike Wesselink was eerder al forumlid, maar… Lees verder…

Herijking toegang Sociaal Domein te prematuur

Tot op zekere hoogte kunnen we het college volgen waar het gaat om een betere samenwerking en afstemming van processen, maar het lijkt alsof deze visie een noodsprong is om de ontstane situatie bij Het Plein een goede draai te geven in plaats van dat het doordachte oplossingen geeft die tot verbetering leiden van eerder gesignaleerde knelpunten. Lees verder…

Programmabegroting 2018-2022

Op 23 oktober en 6 november spraken we in de gemeenteraad over de programmabegroting 2018-2022 die goede elementen bevat en tevens zorgen baart vanwege de financiële situatie. De Stadspartij heeft hier bewust geen nieuwe moties ingediend, maar opgeroepen tot het uitvoeren van eerder aangenomen moties over onderwijs, vestigingsfaciliteiten voor ondernemers en aandacht gevraagd voor groene infrastructuur op de Mars en budget voor het Blauwboek. Lees verder…

Ontwikkeling industrieterrein De Mars 2.0

Ontwikkeling industrieterrein de Mars en hoe verder? Vanavond waren vanuit onze fractie Dorien Bogerd en Hans Boersbroek aanwezig bij de forum bijeenkomst over de Mars. Deze bijeenkomst werd op een bijzondere locatie gehouden, in het pand van Duco Avis veilingen (een nieuwe ondernemer op de Mars). Al vaker heeft de Stadspartij de wens geopperd tot meer verbinding tussen raad en ondernemers. Vanavond was een goede eerste start. Lees hier verder voor het volledige verslag en onze standpunten